Breinaald-projek

Baie senior dames is baie lief daarvoor om te brei, maar hulle kan nie meer die wol bekostig nie. Brei en hekel hou baie voordele vir seniors in. Dit verbeter hul selfbeeld, verminder simptome van stres, angstigheid en depressie, hou hul brein aktief, beveg artritis en so kan ons aangaan.

Baie mense het ou bolle wol wat nie meer gebruik word nie.

Daarom die Breinaald-projek! Ons bring rolspelers bymekaar, van die senior dame wat lief is vir brei tot die weldoener wat bolle wol het om te skenk.

Die Breinaald-projek het in 2020 begin om vroetelmoue vir demensie- en Alzheimer-pasiënte, te brei. Hierdie projek sal beslis in die toekoms hom toespits op soortgelyke projekte waar die gemeenskap verantwoordelikheid neem om deur die Breinaald-projek ouer persone te betrek om te brei of te voorsien van ‘n nodige gebreide artikel. Op hierdie wyse word daar ‘n bydrae tot die gestruktureerde stimulering van ouer persone gemaak.

Vroetelmou_Infographic

Die Breinaald-projek sal in die toekoms fokus op projekte waar ’n gemeenskap verantwoordelikheid neem vir sy ouer persone, en lei tot gestruktureerde stimulering van ouer persone.

Jy kan ’n verskil maak!

Brei vroetelmoue vir ’n altzheimer / dimensie-pasiënt of skenk wol aan die projek. Stuur gerus ’n e-pos na [email protected]