BnKMobile

Ons nooi jou uit om deel te word van hierdie inisiatief om kinders se lewe te verander

Kinders is 'n kwesbare deel van ons samelewing – hulle kies nie in watter huis of in watter omstandighede hulle grootword nie. Soms verg dit net 'n klein bydrae tot kinders se lewe om vir hulle 'n brug te bou na beter omstandighede, byvoorbeeld koshuisgeld, vervoer na en van die skool, remediërende onderrig of terapie.

Elke aansoek om hulp word deur 'n paneel bespreek en op meriete beoordeel, en elke kind se individuele behoeftes word in ag geneem wanneer die aansoeke oorweeg word.

Die administrasie en finansies van suksesvolle aansoeke word deur Helpende Hand se maatskaplike en finansiële afdelings behartig en geen betalings word direk aan ouers gemaak nie; alle gelde word aan die betrokke instansie self oorbetaal.

Die fondse wat vir die Bemagtig 'n Kind-projek aangewend word, vorm deel van die JD Kestell-gedenkfonds. Dié fonds is vernoem na dr. John Daniel Kestell, oftewel Vader Kestell, soos hy bekend was – een van die merkwaardigste figure in Afrikaanse geledere. Vader Kestell is in sy eerste bedieningsjare as predikant só geraak deur die verarming van die Afrikaner dat hy besluit het om sy lewe daaraan te wy om verarmde Afrikaners geestelik, kultureel en maatskaplik op te hef. Vir Vader Kestell was onderrig die sleutel tot die verbreking van die armoedekringloop. Solidariteit Helpende Hand volg ook, soos Kestell, 'n benadering van opheffing deur opleiding om die armoedesiklus te verbreek. Ons nooi jou om 'n bydrae tot die JD Kestell-gedenkfonds te maak sodat meer kinders deur die Bemagtig 'n Kind-projek bygestaan kan word.

'n Klein bydrae kan 'n reuseverskil in 'n kind se lewe maak. Met die Bemagtig 'n kind-projek, 'n gesamentlike inisiatief van Helpende Hand en Maroela Media, word behoeftige kinders op verskillende maniere bygestaan om hul lewens in 'n nuwe rigting te stuur.

ARTIKELS

skool-skoolbank-klaskamer-deltaworks-320x240

'n Ma se plan vir haar kind

Sy groot lyf en sterk hande laat hom veel ouer lyk as die 17-jarige skoolseun wat hy eintlik is...

vrou-alleen-bankie-pixabay-320x213

Bemagtig 'n kind: So word daar gehelp

Ons leef in 'n tyd waarin die sosiale en ekonomiese uitdagings al hoe groter word en soms voel dit asof die klein bietjie wat jy wel kan bydrae net...

FUNKSIES

_4693_Lamb Champs_web baniere-02
Picture1

SPIT, SKUD EN DANS 2024

Hou dié spasie dop vir die datum!

 

Die Bemagtig 'n Kind-inisiatief voorsien in 'n wye spektrum behoeftes van kleuterskool-, laerskool- en hoërskoolleerders, insluitend die volgende:

  • Ekstra klasse
  • Naskoolgelde
  • Terapie (spel-, spraak- en arbeidsterapie)
  • Vervoer na en vanaf die skool
  • Koshuisgelde

*Skoolgelde word nie ingereken nie, omdat gesinne kan aansoek doen vir kwytskelding van skoolfonds indien hulle nie dit kan bybring nie

In 2023 het die Ons Sentrum ook deel geraak van Bemagtig 'n Kind. Solidariteit Helpende Hand se Ons Sentrum bied terapie aan kinders wat trauma soos emosionele, fisiese of seksuele mishandeling, verwaarlosing, die dood van 'n geliefde, egskeiding, aanhoudende konflik tussen ouers, gesinsgeweld, afknouery en gedragsuitdagings beleef het. Ons primêre begunstigdes is kinders en gesinne wat hierdie dienste nie elders kan bekostig nie.

Dit lê ons op die hart om dié kinders te help om hulle trauma te verwerk sodat hulle beter kan konsentreer op skool en hulle potensiaal kan verwesenlik. Die Ons Sentrum word gesubsidieer uit die Bemagtig 'n Kind-fonds. Die meeste ouers kan glad nie betaal vir die dienste wat die Ons Sentrum lewer nie, en 'n paar kan slegs 'n klein bedraggie bekostig.

Maroela Media is jou Afrikaanse kuierplek op die internet, met gebalanseerde, betroubare nuus, en allerlei ander inhoud en lekkertes, alles in Afrikaans. Besoek maroelamedia.co.za vir al die jongste stories. Maroela Media is met trots deel van die Bemagtig ʼn Kind-inisiatief saam met Helpende Hand. Saam kan ons ʼn behoeftige kind se lewe verander.