Bepalings en voorwaardes

Vir kompetisies:

  1. Inskrywings wat onvolledig voltooi is, sal nie in aanmerking kom vir die prys nie.
  2. Dit is die deelnemer se verantwoordelikheid om om te verseker dat enige inligting verskaf volledig en akkuraat is.
  3. Sou die wenner aandui dat hy nie die prys kan/wil aanvaar nie sal die wenner die prys verbeur en sal die naaswenner kwalifiseer vir die prys.
  4. Die wenner sal bepaal word deur ‘n prystrekking en die wenner sal telefonies in kennis gestel word.
  5. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal gevoer word nie.
  6. Die prys is nie oordraagbaar, verhandelbaar of omruilbaar vir kontant nie.
  7. Indien die prys nie binne 30(dertig) dae nadat dit gewen is aanvaar word nie, sal dit binne die diskresie van Helpende Hand hanteer word.
  8. Deelnemers moet bo die ouderdom van 18 jaar wees ten tye van inskrywing.
  9. Wenners benut die prys op hul eie risiko. Helpende Hand sal nie aanspreeklik gehou word vir enige verlies, skade, persoonlike beserings of dood wat spruit uit enige nalatigheid of opsetlike optrede met die aanvaarding of gebruik van die prys nie.
  10. Helpende Hand behou die reg voor om die kompetisie en/of die inhoud daarvan op sy eie diskresie en te enige tyd te verander, op te gradeer of op te skort.