TassieLogo
TassieLogo

Tiekies vir 'n Tassie

TIEKIES VIR 'N TASSIE

’n Haasbek-dogtertjie staan skamerig nader toe haar juffrou haar naam roep. Sy steier vorentoe en voel hoe haar wange gloei. “Waar is jou skryfgoedjies, hartjie?” vra die juffrou. Sy haal haar plastieksakkie met ʼn paar stomp potlode en ʼn uitveër, wat halfpad gekou is, uit. “Mamma,” stotter sy, “sal die res van die penne aan die einde van die maand vir my koop.”

Die doel van Solidariteit Helpende Hand se Skooltassie-projek strek wyer as om net ʼn tassie vol skryfbehoeftes in ʼn graadeentjie se hand te plaas – dit skep hoop, gee selfvertroue en verseker die kind dat daar iemand is wat in hom of haar glo.

Regoor Suid-Afrika is daar duisende graadeens wat opgewonde en vol selfvertroue hul skoolloopbaan betree, maar daar is ook duisende kinders wat opdaag met ʼn  paar stomp potlode en ʼn uitveër wat halfpad gekou is.

Vir Helpende Hand is die Skooltassie-projek ʼn hartsaak. Vir die afgelope 14 jaar slaag ons daarin om duisende tassies regoor die land te versprei. Daar word gereeld navorsing gedoen om seker te maak dat die inhoud van die tassie voldoen aan meeste van die skole se skryfbehoefte-vereistes. Die waarde van so ʼn tassie met die inhoud is R250.

Met die Tiekies vir ʼn Tassie-veldtog doen ons ʼn beroep op die publiek om saam met ons hande te vat en te verseker dat ons minstens ʼn totaal van 4 000 tassies landswyd kan versprei.

Tassie barrometer-01

HOE WERK DIT?

Steun ’n graadeen deur ’n tassie/tassies te borg.

Een tassie se waarde is R250.

Naam en Van*
(Een tassie se waarde is R250)
Ek gee toestemming

TASSIE VIDEOS

Dogtertjie ontvang 'n skooltassie

Riana Nel - Skooltassie-projek

Tassies word uitgedeel

TASSIE FOTO'S

Tassie aansoeke

TASSIE AANSOEKE 2021

Aanlyn-aansoekvorm vir Skooltassies 2021 - Aansoeke sluit 23 Oktober 2020

Solidariteit Helpende Hand se nasionale Skooltassie-projek sit sedert 2007 ’n tassie, met die nodige skryfbehoeftes, in ’n behoeftige graadeentjie se hand. So verseker ons ʼn gelyke wegspringkans vir al ons kinders. Helpende Hand wil graag weereens die behoefte  aanspreek. Ons besef egter dat dit ʼn uitdaging is om die behoefte in September al te identifiseer veral voor die aanvang van die nuwe skooljaar en juis daarom dat die aansoekproses vir 2021 soos volg gaan plaasvind:

 • Die aanlyn-aansoekvorm sal deur laerskole/kleuterskole voltooi word waar die Graad R - hoofde verantwoordelik sal wees om behoeftige leerders wat tans by hulle in die skool is/was (ook die leerders wat dalk nie na die inperking teruggekom het weens finansiële redes nie) m.a.w. graadeens van 2021 te identifiseer en nomineer. Helpende Hand maak deur en deur op die skool staat om te help om die kindertjies wat hierdie skryfbehoeftes regtig nodig het te bereik .

 • Die skool stuur die vrywaringsvorm aan die ouers van die leerders wat genomineer word.  Hiermee gee hulle toestemming vir die volgende:

  1. die leerder genomineer mag word om in aanmerking te kom vir ’n skooltassie.
  2. die leerder se naam aan Helpende Hand bekend gemaak gaan word.
  3. die leerder se naam aan die voornemende laerskool bekend gemaak gaan word.
 • Nadat die keuring gedoen is, sal die afleweringsvorm na al die voornemende laerskole van die graadeens wat tassies gaan ontvang gestuur word.  Die vorm moet ingevul word slegs vir afleweringsdoeleindes. In November sal die lys met name van die leerders wat tassies moet ontvang aan die skole bekend gemaak word om te verseker dat elke graadeen waaraan daar ’n tassie toegeken word sy/haar tassie so vroeg as moontlik in 2021 ontvang. Die inligting moet asb. konfidensieel hanteer word.

Kriteria:

Ons stel voor dat die volgende maatstaf vir die identifisering van behoeftige graad R’e  gebruik word:

 1. Graad R leerders wie se ouers nie op ’n gereëlde basis skoolgelde betaal nie;
 2. Graad R leerders wat deur ’n maatskaplike werker as behoeftig geïdentifiseer is;
 3. Graad R leerders wat deel van die skool se voedingskema-projek is.
 4. Graad R leerder wat deur ’n Helpende Hand-verteenwoordiger of -vennoot (kerke en organisasies in die gemeenskap) as behoeftig geïdentifiseer is.
 5. Leerders wat na die inperkingstyd weens finansiële redes nie teruggestuur is skool toe nie.

Skooltassie aansoekvorm 2021

Aansoeke is gesluit.