TassieLogo
TassieLogo

Tassie aansoeke

TASSIE AANSOEKE 2022

Aanlyn-aansoekvorm vir Skooltassies 2022 - Aansoeke sluit 29 Oktober 2021

Solidariteit Helpende Hand se nasionale Skooltassie-projek sit sedert 2007 ’n tassie, met die nodige skryfbehoeftes, in ’n behoeftige graadeentjie se hand. So verseker ons ʼn gelyke wegspringkans vir al ons kinders. Helpende Hand wil graag weereens die behoefte  aanspreek. Ons besef egter dat dit ʼn uitdaging is om die behoefte in September al te identifiseer veral voor die aanvang van die nuwe skooljaar en juis daarom dat die aansoekproses vir 2021 soos volg gaan plaasvind:

 • Die aanlyn-aansoekvorm sal deur laerskole/kleuterskole voltooi word waar die Graad R - hoofde verantwoordelik sal wees om behoeftige leerders wat tans by hulle in die skool is/was (ook die leerders wat dalk nie na die inperking teruggekom het weens finansiële redes nie) m.a.w. graadeens van 2021 te identifiseer en nomineer. Helpende Hand maak deur en deur op die skool staat om te help om die kindertjies wat hierdie skryfbehoeftes regtig nodig het te bereik .

 • Die skool stuur die vrywaringsvorm aan die ouers van die leerders wat genomineer word.  Hiermee gee hulle toestemming vir die volgende:

  1. die leerder genomineer mag word om in aanmerking te kom vir ’n skooltassie.
  2. die leerder se naam aan Helpende Hand bekend gemaak gaan word.
  3. die leerder se naam aan die voornemende laerskool bekend gemaak gaan word.
 • Nadat die keuring gedoen is, sal die afleweringsvorm na al die voornemende laerskole van die graadeens wat tassies gaan ontvang gestuur word.  Die vorm moet ingevul word slegs vir afleweringsdoeleindes. In November sal die lys met name van die leerders wat tassies moet ontvang aan die skole bekend gemaak word om te verseker dat elke graadeen waaraan daar ’n tassie toegeken word sy/haar tassie so vroeg as moontlik in 2021 ontvang. Die inligting moet asb. konfidensieel hanteer word.

Kriteria:

Ons stel voor dat die volgende maatstaf vir die identifisering van behoeftige graad R’e  gebruik word:

 1. Graad R leerders wie se ouers nie op ’n gereëlde basis skoolgelde betaal nie;
 2. Graad R leerders wat deur ’n maatskaplike werker as behoeftig geïdentifiseer is;
 3. Graad R leerders wat deel van die skool se voedingskema-projek is.
 4. Graad R leerder wat deur ’n Helpende Hand-verteenwoordiger of -vennoot (kerke en organisasies in die gemeenskap) as behoeftig geïdentifiseer is.
 5. Leerders wat na die inperkingstyd weens finansiële redes nie teruggestuur is skool toe nie.

Skooltassie aansoekvorm 2022

Aansoeke is gesluit.

Skenk 'n Tassie

ʼn Haasbekdogtertjie staan skamerig nader toe haar juffrou haar naam roep. Sy steier vorentoe en voel hoe haar wange gloei. “Waar is jou skryfgoedjies, hartjie?” vra die juffrou. Sy haal haar plastieksakkie met ʼn paar stomp potlode en ʼn uitveër, wat halfpad gekou is, uit. “Mamma,” stotter sy, “sal die res van die penne aan die einde van die maand vir my koop.”

Dit is die storie van duisende graadeenleerders, en daarom plaas Solidariteit Helpende Hand se nasionale Skooltassie-projek sedert 2007 tassies, met die nodige skryfbehoeftes, in graadeentjies se hande. Só bou ons aan die toekoms van ons jeug en poog ons om die armoedesiklus te verlig, voorkom en verbreek. Reg oor Suid-Afrika is daar graadeens wat opgewonde en vol selfvertroue hul skoolloopbaan betree, maar daar is ook duisende kinders wat met ʼn paar stomp potlode en ʼn uitveër wat halfpad gekou is, opdaag.

Helpende Hand is trots daarop dat ons hande met Pretoria FM as mediavennoot gevat het.

Daar word gereeld navorsing gedoen om seker te maak dat die tassie-inhoud relevant tot graadeens se behoeftes is, vervolgens het Solidariteit Helpende Hand en Pretoria FM besluit om ook in 2022 ʼn Christelike boekie en ʼn paar skoolskoene by die tassie te voeg.

Die titel van die Christelike boekie is Die Wit Rokkie, en dit verduidelik op ʼn maklik verstaanbare trant wat Jesus Christus vir ons gedoen het.

Maryna en haar gesin besoek familie in Engeland en gaan ʼn baie belangrike troue bywoon. Op die dag van die troue kan Maryna net nie die versoeking van ʼn sproeier weerstaan nie en maak haar mooi rokkie vuil. Haar pappa wil haar straf omdat sy ongehoorsaam was, maar haar ouboet kom gelukkig tot haar redding.

Die wonderlike boodskap wat hierdie boekie bring, saam met sy fraai illustrasies, smeek om voorgelees te word. Die prenteboek van 28 bladsye is geskik vir kinders tussen die ouderdom van drie en nege jaar. Die boek is deur Annemarie du Toit geskryf, en die illustrasies is deur Riana Brink behartig.

Nog ʼn item wat deel van die 2022-skooltassies gaan uitmaak, is skoolskoene. Solidariteit Helpende Hand en My Walk snoer kragte saam om te verseker dat elke graadeen sy of haar skoene volstaan. Baie Suid-Afrikaanse leerders het geen skoene nie en gaan kaalvoet skool toe, selfs op koue wintersoggende. My Walk het met die unieke oplossing vorendag gekom om gebruikte, veilige PVC-IV-sakkies, suurstofmaskers en gepaardgaande buise wat vir stortingsterreine bestem is, te herwin, en daarmee hoëgehalteskoolskoene te vervaardig. Die skoolskoene is 100% herwinbaar, met die uitsondering van die veters.

Dit neem slegs 20 IV-sakkies om ʼn paar skoolskoene mee te maak. Daar bestaan ʼn innoverende vennootskap tussen Netcare, Adcock Ingram Critical Care en My Walk wat sorg dat kinders nie kaalvoet in die koue wintermaande hoef te stap nie. ’n Paar skoolskoene gee vir ʼn kind ʼn gevoel van aanvaarding en selfvertroue. Hierdie Inisiatief is boonop volhoubaar, en dit bied ook voordele vir die omgewing, geleenthede vir ondernemingsontwikkeling en skep werksgeleenthede.

Dit neem slegs 17 sekondes om hierdie skoentjies te maak.

20 IV-sakkies. 17 sekondes. Een paar skoolskoene.

Solidariteit Helpende Hand se gebed vir elke graadeen

Mag Jesus Christus elke tree van elke dag voor, langs en agter jou stap. Mag jy met selfvertroue, maar terselfdertyd nederigheid, met jou medeskoliere omgaan.

Weet dat elke dag, ʼn dag vol geleenthede is … Gryp elke geleentheid aan.

Laastens, maar vir seker nie die minste nie, kyk elke dag Op en weet waar jou krag vandaan kom …

Logo_Horisontaal-01
MyWalk Logo
LiD_Logo

Solidariteit Helpende Hand doen ʼn beroep op die publiek om saam met ons hande te vat en te verseker dat ons minstens 2 000 tassies landwyd versprei.

Tassie barrometer2021-01

Skenk 'n tassie.

Een tassie se waarde is R400.

Naam en Van*
(Een tassie se waarde is R400)
Ek gee toestemming

TASSIE VIDEOS

Dogtertjie ontvang 'n skooltassie

Riana Nel - Skooltassie-projek

Tassies word uitgedeel

TASSIE FOTO'S

Tiekies vir 'n Tassie

ʼn Haasbekdogtertjie staan skamerig nader toe haar juffrou haar naam roep. Sy steier vorentoe en voel hoe haar wange gloei. “Waar is jou skryfgoedjies, hartjie?” vra die juffrou. Sy haal haar plastieksakkie met ʼn paar stomp potlode en ʼn uitveër, wat halfpad gekou is, uit. “Mamma,” stotter sy, “sal die res van die penne aan die einde van die maand vir my koop.”

Dit is die storie van duisende graadeenleerders, en daarom plaas Solidariteit Helpende Hand se nasionale Skooltassie-projek sedert 2007 tassies, met die nodige skryfbehoeftes, in graadeentjies se hande. Só bou ons aan die toekoms van ons jeug en poog ons om die armoedesiklus te verlig, voorkom en verbreek. Reg oor Suid-Afrika is daar graadeens wat opgewonde en vol selfvertroue hul skoolloopbaan betree, maar daar is ook duisende kinders wat met ʼn paar stomp potlode en ʼn uitveër wat halfpad gekou is, opdaag.

Helpende Hand is trots daarop dat ons hande met Pretoria FM as mediavennoot gevat het.

Daar word gereeld navorsing gedoen om seker te maak dat die tassie-inhoud relevant tot graadeens se behoeftes is, vervolgens het Solidariteit Helpende Hand en Pretoria FM besluit om ook in 2022 ʼn Christelike boekie en ʼn paar skoolskoene by die tassie te voeg.

Die titel van die Christelike boekie is Die Wit Rokkie, en dit verduidelik op ʼn maklik verstaanbare trant wat Jesus Christus vir ons gedoen het.

Maryna en haar gesin besoek familie in Engeland en gaan ʼn baie belangrike troue bywoon. Op die dag van die troue kan Maryna net nie die versoeking van ʼn sproeier weerstaan nie en maak haar mooi rokkie vuil. Haar pappa wil haar straf omdat sy ongehoorsaam was, maar haar ouboet kom gelukkig tot haar redding.

Die wonderlike boodskap wat hierdie boekie bring, saam met sy fraai illustrasies, smeek om voorgelees te word. Die prenteboek van 28 bladsye is geskik vir kinders tussen die ouderdom van drie en nege jaar. Die boek is deur Annemarie du Toit geskryf, en die illustrasies is deur Riana Brink behartig.

Nog ʼn item wat deel van die 2022-skooltassies gaan uitmaak, is skoolskoene. Solidariteit Helpende Hand en My Walk snoer kragte saam om te verseker dat elke graadeen sy of haar skoene volstaan. Baie Suid-Afrikaanse leerders het geen skoene nie en gaan kaalvoet skool toe, selfs op koue wintersoggende. My Walk het met die unieke oplossing vorendag gekom om gebruikte, veilige PVC-IV-sakkies, suurstofmaskers en gepaardgaande buise wat vir stortingsterreine bestem is, te herwin, en daarmee hoëgehalteskoolskoene te vervaardig. Die skoolskoene is 100% herwinbaar, met die uitsondering van die veters.

Dit neem slegs 20 IV-sakkies om ʼn paar skoolskoene mee te maak. Daar bestaan ʼn innoverende vennootskap tussen Netcare, Adcock Ingram Critical Care en My Walk wat sorg dat kinders nie kaalvoet in die koue wintermaande hoef te stap nie. ’n Paar skoolskoene gee vir ʼn kind ʼn gevoel van aanvaarding en selfvertroue. Hierdie Inisiatief is boonop volhoubaar, en dit bied ook voordele vir die omgewing, geleenthede vir ondernemingsontwikkeling en skep werksgeleenthede.

Dit neem slegs 17 sekondes om hierdie skoentjies te maak.

20 IV-sakkies. 17 sekondes. Een paar skoolskoene.

Solidariteit Helpende Hand se gebed vir elke graadeen

Mag Jesus Christus elke tree van elke dag voor, langs en agter jou stap. Mag jy met selfvertroue, maar terselfdertyd nederigheid, met jou medeskoliere omgaan.

Weet dat elke dag, ʼn dag vol geleenthede is … Gryp elke geleentheid aan.

Laastens, maar vir seker nie die minste nie, kyk elke dag Op en weet waar jou krag vandaan kom …

Logo_Horisontaal-01
MyWalk Logo
LiD_Logo

Solidariteit Helpende Hand doen ʼn beroep op die publiek om saam met ons hande te vat en te verseker dat ons minstens 2 000 tassies landwyd versprei.

Tassie barrometer2021-01

Skenk 'n tassie.

Een tassie se waarde is R400.

Naam en Van*
(Een tassie se waarde is R400)
Ek gee toestemming

TASSIE VIDEOS

Dogtertjie ontvang 'n skooltassie

Riana Nel - Skooltassie-projek

Tassies word uitgedeel

TASSIE FOTO'S

Tassie aansoeke

TASSIE AANSOEKE 2022

Aanlyn-aansoekvorm vir Skooltassies 2022 - Aansoeke sluit 29 Oktober 2021

Solidariteit Helpende Hand se nasionale Skooltassie-projek sit sedert 2007 ’n tassie, met die nodige skryfbehoeftes, in ’n behoeftige graadeentjie se hand. So verseker ons ʼn gelyke wegspringkans vir al ons kinders. Helpende Hand wil graag weereens die behoefte  aanspreek. Ons besef egter dat dit ʼn uitdaging is om die behoefte in September al te identifiseer veral voor die aanvang van die nuwe skooljaar en juis daarom dat die aansoekproses vir 2021 soos volg gaan plaasvind:

 • Die aanlyn-aansoekvorm sal deur laerskole/kleuterskole voltooi word waar die Graad R - hoofde verantwoordelik sal wees om behoeftige leerders wat tans by hulle in die skool is/was (ook die leerders wat dalk nie na die inperking teruggekom het weens finansiële redes nie) m.a.w. graadeens van 2021 te identifiseer en nomineer. Helpende Hand maak deur en deur op die skool staat om te help om die kindertjies wat hierdie skryfbehoeftes regtig nodig het te bereik .

 • Die skool stuur die vrywaringsvorm aan die ouers van die leerders wat genomineer word.  Hiermee gee hulle toestemming vir die volgende:

  1. die leerder genomineer mag word om in aanmerking te kom vir ’n skooltassie.
  2. die leerder se naam aan Helpende Hand bekend gemaak gaan word.
  3. die leerder se naam aan die voornemende laerskool bekend gemaak gaan word.
 • Nadat die keuring gedoen is, sal die afleweringsvorm na al die voornemende laerskole van die graadeens wat tassies gaan ontvang gestuur word.  Die vorm moet ingevul word slegs vir afleweringsdoeleindes. In November sal die lys met name van die leerders wat tassies moet ontvang aan die skole bekend gemaak word om te verseker dat elke graadeen waaraan daar ’n tassie toegeken word sy/haar tassie so vroeg as moontlik in 2021 ontvang. Die inligting moet asb. konfidensieel hanteer word.

Kriteria:

Ons stel voor dat die volgende maatstaf vir die identifisering van behoeftige graad R’e  gebruik word:

 1. Graad R leerders wie se ouers nie op ’n gereëlde basis skoolgelde betaal nie;
 2. Graad R leerders wat deur ’n maatskaplike werker as behoeftig geïdentifiseer is;
 3. Graad R leerders wat deel van die skool se voedingskema-projek is.
 4. Graad R leerder wat deur ’n Helpende Hand-verteenwoordiger of -vennoot (kerke en organisasies in die gemeenskap) as behoeftig geïdentifiseer is.
 5. Leerders wat na die inperkingstyd weens finansiële redes nie teruggestuur is skool toe nie.

Skooltassie aansoekvorm 2022

Aansoeke is gesluit.