Opleiding

Ons is oortuig dat die opleiding en ontwikkeling van die mens die belangrikste sleutel tot volhoubare selfstandigheid is. Dit is die beste wyse waarop gesonde gemeenskappe geskep word, waarop gemeenskapslede met geleenthede en hoop toegerus kan word, waarop selfversorging 'n werklikheid gemaak kan word, en waarop werksekerheid bevorder kan word.

Verder glo ons aan samewerking tussen netwerkvennote wat ten doel het om 'n netwerk van dienste te skep en bevorder. Organisasies moet saamspan met ander wat hulle doelwitte en oogmerke deel.

Daarom vat Solidariteit Helpende Hand hande met verskillende netwerkvennote om opleidingsgeleenthede vir ons belangegroepe moontlik te maak.

Ons is oortuig daarvan dat basiese opleiding en ontwikkeling aan individue in hul gemeenskappe gebied moet word sodat die gemeenskap as geheel opgebou en ontwikkel kan word. Dié basiese opleiding en ontwikkeling is nodig om mense te bemagtig. Mense wat bemagtig of oorreed kan word om uit eie wil vooruit te probeer gaan, kan meer suksesvol begelei word om oplossings vir hul uitdagende lewensituasies te vind.

Met trots bied Solidariteit Helpende Hand dan ook in samewerking met Bo-Karoo Opleiding versorgingsopleiding aan. So word voorsien in 'n groot behoefte aan betroubare en bekwame versorgers vir bejaardes, kinders, persone met gestremdhede, en so meer in ons gemeenskappe.