FroueVonds
want alles loop nie altyd reg nie
FroueVonds
want alles loop nie altyd reg nie
Untitledss-2

“Alles van haar spreek van ʼn sterk en edel persoonlikheid, sy ken geen kommer oor die toekoms nie”
– Spreuke 31:25 -

Ja, jy het reg gelees – ons spel dit FroueVonds, want alles loop nie altyd reg nie. Dit is ons slagspreuk vir hierdie merkwaardige fonds wat nog soveel lewens gaan verander.

Die FroueVonds is nie ʼn NOODFONDS nie; dit is ʼn HOOPFONDS.

Die FroueVonds is nie ʼn ANTWOORD nie; dit is die PAD.

Die FroueVonds is nie net GELD nie; dit is die UITWEG.

Die FroueVonds gaan vir die eerste ruk hoofsaaklik op die volgende fokus::
1) HelpHetta
2) Opleiding
3) Vennootskappe

Deur ʼn donasie aan die FroueVonds te maak, help jy om te verseker dat 3 000 skoolgaande, minderbevoorregte jongmeisies nie skooldae as gevolg van hul menstruasiesiklus moet misloop nie. Hetta is ʼn jong meisie wat nie produkte vir haar persoonlike sorg kan bekostig nie. Tot soveel as 52 skooldae per jaar gaan verlore vir meisies wat nie sanitêre ware kan bekostig nie en daarom nie skool toe gaan nie. Deur jou bydrae kan jy 12,7% van die skoolmeisies wat nie genoeg sanitêre produkte vir ’n maand het nie, help. Tot soveel as 49% van skoolmeisies is nie gemaklik om die onderwerp van menstruasie met hul skoolmaats te bespreek nie. Ons wil meisies gemaklik laat voel oor hul liggame en hierdie natuurlike proses, deur genoegsame kennis en opleiding. Skole en organisasies wat betrokke is by #HelpHetta kan een keer per jaar aansoek doen om hulp te ontvang, waarna hul aansoeke aan ’n streng keuringsproses onderwerp word. Sedert die begin van die projek is daar al meer as R800 000 aan die #HelpHetta-projek bestee. Teen 2021 wil ons graag 4 000 jong meisies deur die FroueVonds help, wat dus eenduisend meer meisies as in 2019 sal wees.

 

Deur jou bydrae, verseker jy ook dat  jong vroue opleiding ontvang, wat dit nie self  kan bekostig nie. Die FroueVonds het hande gevat met Imbalie Beauty Opleidingsakademie , ʼn trotse Suid-Afrikaanse organisasie, om te verseker dat hierdie jong vroue die geleentheid tot kwaliteit opleiding ontvang. Hierdie opleiding verander die lewens van jong vroue en plaas hulle in ʼn posisie om hul eie inkomste te genereer en om die sirkel van armoede te verbreek. Soos wat die FroueVonds sterker word, gaan ons poog om meer van hierdie opleidingsgeleenthede aan jong dames in Suid-Afrika beskikbaar te stel - jy kan daarmee help.

Jy versterk ook reeds bestaande vennootskappe wat die FroueVonds met Finesse en Imbalie Beauty / Placecol het. Deur hierdie vennootskappe stel ons meisies in staat om anders na die lewe en na hul omstandighede te kyk. Dit is vir die FroueVonds belangrik dat ons kwessies – kwessies wat vroue na aan die hart lê – saam met hierdie vennootskappe takel. Ons poog om veral vroue wat al moed verloor het weer hoop te gee deur vir hulle geleentheid tot oop gesprekke te bied oor kwessies soos selfvertroue en selfbeeld, mishandeling, verkragting, suksesvolle lewenskeuses, mamma-wees en nog talle ander.

Deur hierdie fonds en veldtog sal julle die merkwaardigste vroue ontmoet, vroue wat sukses behaal het in hul eie veld, vroue wat bruide is van God, maar bowenal vroue wat ander vroue wat reeds hoop verloor het uit armoede wil laat uitstyg deur middel van opleiding en samehorigheid.