FroueVonds
want alles loop nie altyd reg nie
FroueVonds
want alles loop nie altyd reg nie
Untitledss-2

Oorsig

“Alles van haar spreek van ʼn sterk en edel persoonlikheid, sy ken geen kommer oor die toekoms nie”
– Spreuke 31:25 -

Ja, jy het reg gelees – ons spel dit FroueVonds, want alles loop nie altyd reg nie. Dit is ons slagspreuk vir hierdie merkwaardige fonds wat nog soveel lewens gaan verander.

Die FroueVonds is nie ʼn NOODFONDS nie; dit is ʼn HOOPFONDS.

Die FroueVonds is nie ʼn ANTWOORD nie; dit is die PAD.

Die FroueVonds is nie net GELD nie; dit is die UITWEG.

Die FroueVonds gaan vir die eerste ruk hoofsaaklik op die volgende fokus::
1) HelpHetta
2) Opleiding
3) Vennootskappe

Deur ʼn donasie aan die FroueVonds te maak, help jy om te verseker dat 3 000 skoolgaande, minderbevoorregte jongmeisies nie skooldae as gevolg van hul menstruasiesiklus moet misloop nie. Hetta is ʼn jong meisie wat nie produkte vir haar persoonlike sorg kan bekostig nie. Tot soveel as 52 skooldae per jaar gaan verlore vir meisies wat nie sanitêre ware kan bekostig nie en daarom nie skool toe gaan nie. Deur jou bydrae kan jy 12,7% van die skoolmeisies wat nie genoeg sanitêre produkte vir ’n maand het nie, help. Tot soveel as 49% van skoolmeisies is nie gemaklik om die onderwerp van menstruasie met hul skoolmaats te bespreek nie. Ons wil meisies gemaklik laat voel oor hul liggame en hierdie natuurlike proses, deur genoegsame kennis en opleiding. Skole en organisasies wat betrokke is by #HelpHetta kan een keer per jaar aansoek doen om hulp te ontvang, waarna hul aansoeke aan ’n streng keuringsproses onderwerp word. Sedert die begin van die projek is daar al meer as R800 000 aan die #HelpHetta-projek bestee. Teen 2021 wil ons graag 4 000 jong meisies deur die FroueVonds help, wat dus eenduisend meer meisies as in 2019 sal wees.

 

Deur jou bydrae, verseker jy ook dat  jong vroue opleiding ontvang, wat dit nie self  kan bekostig nie. Die FroueVonds het hande gevat met Imbalie Beauty Opleidingsakademie , ʼn trotse Suid-Afrikaanse organisasie, om te verseker dat hierdie jong vroue die geleentheid tot kwaliteit opleiding ontvang. Hierdie opleiding verander die lewens van jong vroue en plaas hulle in ʼn posisie om hul eie inkomste te genereer en om die sirkel van armoede te verbreek. Soos wat die FroueVonds sterker word, gaan ons poog om meer van hierdie opleidingsgeleenthede aan jong dames in Suid-Afrika beskikbaar te stel - jy kan daarmee help.

Jy versterk ook reeds bestaande vennootskappe wat die FroueVonds met Finesse en Imbalie Beauty / Placecol het. Deur hierdie vennootskappe stel ons meisies in staat om anders na die lewe en na hul omstandighede te kyk. Dit is vir die FroueVonds belangrik dat ons kwessies – kwessies wat vroue na aan die hart lê – saam met hierdie vennootskappe takel. Ons poog om veral vroue wat al moed verloor het weer hoop te gee deur vir hulle geleentheid tot oop gesprekke te bied oor kwessies soos selfvertroue en selfbeeld, mishandeling, verkragting, suksesvolle lewenskeuses, mamma-wees en nog talle ander.

Deur hierdie fonds en veldtog sal julle die merkwaardigste vroue ontmoet, vroue wat sukses behaal het in hul eie veld, vroue wat bruide is van God, maar bowenal vroue wat ander vroue wat reeds hoop verloor het uit armoede wil laat uitstyg deur middel van opleiding en samehorigheid.

Sonneblom skildery

Sonneblom skildery
Titel: Meisie wat droom tussen sonneblomme
Medium – olieverf.
Grootte: 700mm x 900 mm
Verkoopprys begin by R5000

Ek skilder graag sonneblomme, juis omdat hulle vir my sinoniem met blydskap en hoop is. Die sonneblom draai haar kop na die son en sodoende val die skadu van die lewe agter haar. My troetelnaam as kind, was heel toevallig ook sonneblom.

Die dogtertjie wat deur die veld met sonneblomme hardloop, beeld vir my hoop en blydskap uit -daardie innerlike gevoel van vryheid en lewensvreugde wat ons as kinders ervaar. Tog is daar talle meisies wat in haglike omstandighede grootword en nooit die kans kry om net ‘n onbevange kind te wees nie – een wat mag speel en dans en droom nie.

Die skildery word geskenk aan Helpende Hand se Frouevonds en spesfiek om fondse in te samel vir die nuwe Susanna Smit Studiefonds, wat onlangs gestig is en my baie na aan die hart le.

Wie dit ookal koop, sal ‘n inset lewer om ‘n jong meisie te help, wat tans sonder drome net-net oorleef…..
Dalk kan jy ook die inisiatief neem om iets by te dra om ‘n meisie hoop te gee op ‘n beter toekoms.

Klik hier om 'n aanbod te maak op die skildery.

Raak betrokke

Ons het JOU gawes, talente, getuienisse, raad, wysheid, stories, geleenthede, kundigheid en omgee nodig!

Hier is ’n paar maniere hoe jy by die FroueVonds betrokke kan raak:

Skryf ’n blog en deel jou storie

Vertel ons wat al in jou lewe gebeur het wat jou seer of sterker gemaak het. Vertel ons hoe God jou al gevorm het in wie jy vandag is. Deel met ons wenke oor wat jou geheim is om vrou, ma, vriendin, suster en dogter alles-in-een te wees. Of skryf sommer vir ons iets wat ons lekker sal laat lag, want dit is al wat ons soms nodig het. Jy is welkom om onder ’n skuilnaam te skryf.

Stuur jou blog na [email protected].

Deel jou kundigheid in jou veld

Is jy ’n sielkundige of oudonderwyser wat al baie ondervinding met jong meisies en hul behoeftes opgedoen het? Of het jy nie ’n kwalifikasie nie, maar al jare se ervaring en kundigheid in ’n gebied opgedoen waarin jy voel ons kan vroue en jong meisies verder in bemagtig?

Laat van jou hoor by [email protected].

Tree in vennootskap deur jou besigheid

Gaan dit goed met jou onderneming en wil jy graag iets teruggee? Voel jy die FroueVonds is vir jou die regte plek en jy wil graag met ons hande vat op ’n manier?

Moet nie langer huiwer nie, saam is ons sterker as alleen. Kontak ons by [email protected].

Maak ’n finansiële bydrae

Met jou finansiële bydrae verseker ons dat skoolmeisies genoeg sanitêre ware het om te verseker dat hulle nie skool of sportaktiwiteite misloop nie. Verder verseker ons dat meisies maatskaplike hulpbronne ontvang wat verdere opleiding moontlik maak nadat hulle gematrikuleer het.

Bied opleidingsgeleenthede vir jong vroue aan

Bied jou organisasie opleidingsgeleenthede waarby jong vroue en meisies kan baat, soos byvoorbeeld haarkappery, administrasiekursusse, besigheidsopleiding en vele meer?

Ons wil met jou hande vat om ’n goeie toekoms vir ons jong vroue te verseker! Stuur 'n e-pos na [email protected].

Dra by tot die Susanna Smit Studiefonds

Met hierdie studiefonds wil ons dit vir meisies moontlik maak om te gaan studeer asook om meisies te help om hul grade te voltooi wanneer daar onvoorsiene finansiële omstandighede is. Los ’n lewende nalatenskap en maak dit vir ’n meisie moontlik om ’n hoopvolle toekoms vir haar gesin te skep.

Vroue skryf saam

FroueVonds wil meisies, vroue bemagtig

Elma McKenzie, stigter van Placècol, Sarina Frauenstein, aanbieder, en Monique Steyn. (Foto: Roelien Malan/WorthIt Photography) Helpende Hand het ...

Ondersteun behoeftige meisies dié Vrouemaand

Demi Lee Moore help behoeftige meisies Helpende Hand, Demi Lee Moore en vooraanstaande maatskappye in die skoonheidsbedryf het ...

Demi Lee Moore help behoeftige meisies

Demi Lee Moore wys haar twee rokke Die bekroonde Afrikaanse sangeres Demi Lee Moore is pas as Solidariteit ...

Brief van Lynette Beer

Aan die leser, ek is Lynette Beer, met 'n passie vir my werk by Seeds of Inspiration en ...

Is my menstruasie normaal?

Baie meisies wonder of hulle menstruasie normaal is, maar weet nie altyd wie om te vra nie. Keer ...

Susanna Smit Studiefonds

Deur Hannes Noëth, uitvoerende direkteur van Solidariteit Helpende Hand.

Die Studiefondsentrum (SFS) van Solidariteit Helpende Hand is bekend vir die hulp aan studente en die verskil wat dit maak om studente in staat te stel om te studeer. Hierdie rentevrye studielenings het nie net ’n hulpmiddel geword nie, maar ’n noodsaaklikheid wat tans jaarliks sowat R40 miljoen aan studente toeken. Nietemin is daar jaarliks talle aansoeke wat afgewys moet word omdat die fondse steeds te min is. Daarom moet ons uitbrei en groter gaan. Ons moet nog kragtiger ’n verskil maak. Helpmekaar is die antwoord en die FroueVonds is die voertuig waarbinne ons dit gaan doen. As gesamentlike projek tussen die FroueVonds en ’n nuwe studiefonds van SFS stel ons die Susanna Smit Studiefonds vir vroue bekend.

Vir jare reeds het ons die JD Kestell Hulpfonds. Die verskil wat hierdie fonds maak is prysenswaardig.  Student vir student en skolier vir skolier verkry hulp uit hierdie noodfonds. Ons brei dit nou uit met die Susanna Smit Studiefonds.

Hierdie fonds se fokus is op die opleiding en verdere studies van vroue vir wie alles nie altyd reg geloop het in hul lewens nie. Vroue vir wie studies onmoontlik was of is, tensy hulle die nodige hulp kry. Ons wil help. Ons gaan help - met almal se bietjies wat afgestaan word aan dié fonds. Ons wil dit kragtig en sterk uitbrei sodat die krag van die vroue wat gehelp word, nie teruggehou word deur omstandighede en konteks nie. Ons wil uit hierdie fonds hulp gee om opleiding moontlik te maak.

Die fonds word vernoem na Susanna Catharina (Maritz) Smit, ook bekend as ons geliefde Susanna. Sy het sonder skroom voor Henry Cloete, Britse kommissaris, gestaan en gesê: “Eerder kaalvoet oor die Drakensberge... ” en so het die vroue in ons land dit gedoen - stukkie vir stukkie oor die Drakensberge, maar opgee en ingee was daar nie. Deur druk en aanhou, ongeag konteks en omstandighede. Daarom die Susanna Smit Studiefonds vir vroue. Ons onthou graag die krag, roepingsbewustheid en voorbeeld van hierdie Voortrekkermoeder. Sy het die dogters om haar leer naaldwerk doen, brei, versorg, ook “letteronderwys” gegee. Sy was ’n voorbeeld van die deugsame vrou, ongeag konteks. Met die Susanna Smit Studiefonds sê Helpende Hand ons glo ook in die vermoëns van die moderne vrou. Haar vrouwees en menswees mag nie teruggehou word omdat sy verhinder word deur omstandighede nie.

Daarom vra ons almal om bietjies-bietjies by te dra tot hierdie fonds. Ons bemagtig en rus ons vroue toe in die gees van Susanna Smit. Al moet ons kaalvoet loop, maar ingee gaan ons nie.

Godsdienstig, kragtig in haar vrouwees, vol heldemoed en deursettingsvermoë, onverskrokke en heldhaftig - so was Susanna Smit en so is die vroue wie ons help uit die Susanna Smit Studiefonds.

Vir meer inligting oor die Susanna Smit Studiefonds stuur gerus 'n e-pos na [email protected].

Jy kan hier ’n finansiële bydrae maak tot die fonds.

Donasie

FroueVonds

R
Jou inligting

Totaal: R200.00 One Time