Logo_HKK-01
Logo_HKK-01

WAT BEHELS HELPENDE KERKE?

WAT BEHELS HELPENDE KERKE?

Die rol van die kerk en die rol van die maatskaplike werker in die gemeenskap is verskillend. ’n Maatskaplike werker vervul nie dieselfde funksie as dié van ’n diaken nie. Die samewerking tussen die instellings is wel uiters belangrik.

 

Die Helpende Kerke Kongres het vir die eerste keer in 2019 plaasgevind om bogenoemde rolverdeling en samewerking te bespreek. Die reaksie daarop was uiters positief en baie samewerkingsooreenkomste is tussen kerke en gemeenskappe ontwikkel.

 

In die toekoms gaan Helpende Hand se vrywillige takke al hoe meer met kerke moet saamwerk om volhoubare gemeenskapontwikkeling te kan bewerkstellig. Kennis moet gedeel word om saam ’n sterker span te maak, wat sal lei tot volhoubare gemeenskapsontwikkeling.

Solidariteit Helpende Hand kan nie die diakonale diens wat kerke binne hul gemeenskappe moet lewer vervang nie.

Die Helpende Kerke Kongres skep die platform om kennis in terme van hulpbronne binne ’n gemeenskap te deel wat sal lei tot volhoubare gemeenskapsontwikkeling.

Jou gemeente kan betrokke raak!

Stuur gerus ’n e-pos na [email protected] vir meer inligting.

Helpende Kerke Kongres 2022

Helpende Kerke Kongres 2022

As daar een saak is wat covid-19 vir ons herbevestig het, is dit die integrale rol wat die kerk in die samelewing speel. Helpende Hand se fokus is gemeenskapsontwikkeling, en ons is terdeë bewus daarvan dat dit nie moontlik sal wees om gemeenskappe te ontwikkel sonder om die rol van die kerk te beklemtoon en bevestig nie. Daarom bou ons vir etlike jare reeds bande met kerke, gemeentes, denominasies en kerkverbande.

 

Op 23 Februarie 2022 wil ons graag weer ons Helpende Kerke Kongres, wat vir die eerste keer in 2019 plaasgevind het, aanbied. Hierdie kongres se tema is: Gemeenskappe in geloof. Die program beloof baie insiggewend te wees en gaan fokus op die kerk en kinderhuise; die kerk en bejaardes; die kerk en die jeug; die kerk en gestremdes; die kerk en pastorale kwessies; die kerk en gesinne; die kerk en gemeenskapsorganisasies; en die kerk en toekomsverwagtinge.

Jou gemeente kan betrokke raak!

Stuur gerus ’n e-pos na [email protected] vir meer inligting.