HELPENDE KERKE

HELPENDE KERKE

WAT BEHELS HELPENDE KERKE?

Die rol van die kerk en die rol van die maatskaplike werker in die gemeenskap is verskillend. ’n Maatskaplike werker vervul nie dieselfde funksie as dié van ’n diaken nie. Die samewerking tussen die instellings is wel uiters belangrik.

 

Die Helpende Kerke Kongres het vir die eerste keer in 2019 plaasgevind om bogenoemde rolverdeling en samewerking te bespreek. Die reaksie daarop was uiters positief en baie samewerkingsooreenkomste is tussen kerke en gemeenskappe ontwikkel.

 

In die toekoms gaan Helpende Hand se vrywillige takke al hoe meer met kerke moet saamwerk om volhoubare gemeenskapontwikkeling te kan bewerkstellig. Kennis moet gedeel word om saam ’n sterker span te maak, wat sal lei tot volhoubare gemeenskapsontwikkeling.

Solidariteit Helpende Hand kan nie die diakonale diens wat kerke binne hul gemeenskappe moet lewer vervang nie.

Die Helpende Kerke Kongres skep die platform om kennis in terme van hulpbronne binne ’n gemeenskap te deel wat sal lei tot volhoubare gemeenskapsontwikkeling.

Jou gemeente kan betrokke raak!

Stuur gerus ’n e-pos na [email protected] vir meer inligting.