Logo_HKK-01
Logo_HKK-01

Wat behels Helpende Kerke?

Die rol van die kerk en die rol van die maatskaplike werker in die gemeenskap is verskillend. ’n Maatskaplike werker vervul nie dieselfde funksie as dié van ’n diaken nie. Die samewerking tussen die instellings is wel uiters belangrik.

Die Helpende Kerke Kongres het vir die eerste keer in 2019 plaasgevind om bogenoemde rolverdeling en samewerking te bespreek. Die reaksie daarop was uiters positief en baie samewerkingsooreenkomste is tussen kerke en gemeenskappe ontwikkel.

In die toekoms gaan Helpende Hand se vrywillige takke al hoe meer met kerke moet saamwerk om volhoubare gemeenskapontwikkeling te kan bewerkstellig. Kennis moet gedeel word om saam ’n sterker span te maak, wat sal lei tot volhoubare gemeenskapsontwikkeling.

Helpende Kerke-Kongres 2022

Helpende Kerke Kongres 2022

As daar een saak is wat covid-19 vir ons herbevestig het, is dit die integrale rol wat die kerk in die samelewing speel. Helpende Hand se fokus is gemeenskapsontwikkeling, en ons is terdeë bewus daarvan dat dit nie moontlik sal wees om gemeenskappe te ontwikkel sonder om die rol van die kerk te beklemtoon en te bevestig nie. Daarom bou ons etlike jare reeds al bande met kerke, gemeentes, denominasies en kerkverbande.

 

Op 23 Februarie 2022 het ons ’n Helpende Kerke kongres aangebied met die tema: Gemeenskappe in geloof

Kon jy nie die kongres bywoon nie? Hier is opsommende video’s van al die sprekers wat op die dag gepraat het.

Kerke_imagesArtboard 1
Kerke_imagesArtboard 1 copy

Ikoon beskrywing-01

Jou gemeente kan betrokke raak!

Stuur gerus ’n e-pos na [email protected] vir meer inligting.

Hoe kan kerke betrokke raak by Helpende Hand se projekte?

Helpende Woord episodes

Ikoon beskrywing-02

Solidariteit Helpende Hand kan nie die diakonale diens wat kerke binne hul gemeenskappe moet lewer vervang nie.

Die Helpende Kerke Kongres skep die platform om kennis in terme van hulpbronne binne ’n gemeenskap te deel wat sal lei tot volhoubare gemeenskapsontwikkeling.

Jou gemeente kan betrokke raak!

Stuur gerus ’n e-pos na [email protected] vir meer inligting.