Wat is #Tekkies & Toks

Solidariteit Helpende Hand besef die belangrikheid van sport vir kinders op soveel vlakke van ontwikkeling. Sport bied kinders die geleentheid om fisies gesond te wees, maar bied ook die geleentheid vir emosionele en verstandelike ontwikkeling.

Sport leer jou oor teleurstelling en hoe om dit te verwerk. Dit is ’n belangrike lewensles wat handig te pas kom in die lewe en ook in die werkplek. Sport leer ’n mens ook hoe om saam met ’n groep mense te werk om ’n probleem op te los. Die kritieke vaardighede wat die vierde Nywerheidsrevolusie van ons verg, naamlik probleemoplossing, kritiese denke, kreatiwiteit, emosionele intelligensie en aanpasbaarheid kan op ’n jong ouderdom reeds aangeleer word. Dit versterk jou kanse om aan te pas in ’n wêreld wat konstant besig is om te verander.

Tekkies & Toks is ‘n inisiatief wat gedryf word deur Helpende Hand en die Vlokskop Stigting. Die Skole Ondersteuning Sentrum ondersteun ook die projek. Die doel van die projek is om tekkies en/of toks aan Hoërskoolleerders te skenk wie se ouers dit nie finansieel kan bekostig nie. Finansies moet nooit die rede wees dat kinders nie aan sport deelneem nie.

Kom ons vat hande en sorg dat ons jeug geveter en gesool is vir die lewe.