Gemeenskapsontwikkeling-afdeling

Omvattende gemeenskapsontwikkeling het verskillende fokuspunte, onder andere fisiese-, maatskaplike-, ekonomiese- en staatkundige ontwikkeling. Al die aspekte waarop gemeenskapsontwikkeling fokus, is uiters belangrik en ewe belangrik vir die effektiewe ontwikkeling van die gemeenskap. Solidariteit Helpende Hand fokus veral op die maatskaplikgebaseerde ontwikkeling van gemeenskappe. Alhoewel maatskaplike werk net een aspek van gemeenskapsontwikkeling is, is dit van kardinale belang, net soos onderwys, watervoorsiening en elektrisiteitsvoorsiening.

Solidariteit Helpende Hand se Gemeenskapsontwikkeling-afdeling bestaan tans uit die volgende: Gemeenskapsentrums- Streekstrukture-, Maatskaplike Dienste-afdelings en Maatskaplike Ontwikkeling en navorsing (insluitend Orania).

Solidariteit Helpende Hand het bewys dat die skep van strukture en maatskaplike gemeenskapsontwikkeling en -opleiding, die volhoubare wyse is waarop gemeenskappe in krisisse kan oorleef.

By Solidariteit Helpende Hand word krisisse daagliks hanteer en is krisisse nie vir ons nuut nie. Dit is dan juis uit ’n gemeenskapskrisis dat hierdie organisasie in 1949 gebore is.

Hierdie afdeling skep geleenthede en dink nuut om nog sterker na vore te beur.  Hier word nuwe geleenthede geskep, om ons fokusareas van ontwikkeling en bevordering van die Afrikaner-gemeenskappe aan te gryp en te versnel.

Doel van die afdeling

Die doel van hierdie afdeling is om gemeenskapsgebaseerde ontwikkeling te bevorder, deur die vier vlakke binne die Solidariteit Helpende Hand-struktuur, naamlik hoofkantoor, streke, takke en nasionaal, in samewerking met die maatskaplike afdeling. Vir Solidariteit Helpende Hand is dit van groot belang om hierdie strukture te gebruik om die organisasie se gemeenskaplike doel aan te spreek en op alle vlakke uit te voer. Die organisasie se gemeenskaplike doel is om deur maatskaplike gemeenskapsgebaseerde ontwikkeling op die fisiese, sosio-emosionele, kulturele en geestelike ondersteuning van kinders, gesinne, gestremdes en ouer persone te fokus, en ons sal hierdie fokus behou.

Verder het hierdie afdeling ook ten doel om vrywilligers en personeel so te rig dat die gesamentlike doelwitte nagestreef word met behulp van maatskaplike programme, asook nasionale projekte, streekprojekte en takprojekte.

Om al bogenoemde doelwitte te bereik, word fisiese strukture in elke gemeenskap geskep en is fonds- en ondersteunerswerwing van uiterste belang om sodoende aan die gemeenskap toegang tot dienste en projekte te gee.

Deur die nodige strukture te skep, hulpbronne in plek te stel, netwerke te bou en fondswerwing te bevorder, kan ons die gemeenskappe beter bedien en ontwikkel, en spesifiek binne die geïdentifiseerde ankergemeenskapstrategie van die Solidariteit Beweging.

Streke

Solidariteit Helpende Hand se Gemeenskapsontwikkeling-afdeling bestaan tans uit die volgende: Gemeenskapsentrums- Streekstrukture-, Maatskaplike Dienste-afdelings en Maatskaplike Ontwikkeling en navorsing.

Sentrums

Solidariteit Helpende Hand Ons Plek is ʼn opvoedkundige gemeenskapsprojek en voldoen aan spesifieke regulasies. Die klem val op Afrikaanse en gehalte onderrig, versorging van kinders vanuit alle ekonomiese agtergronde ten einde hulle in staat te stel om hul maksimum potensiaal te bereik.

Maatskaplike Werk Dienste

Solidariteit Helpende Hand se maatskaplike werk dienste afdeling bestaan uit ’n span maatskaplike werkers en hulp-maatskaplike werkers wat in die onderskeie streke gestasioneer is.

Nasionale takke

Solidariteit Helpende Hand het bewys dat die skep van strukture en maatskaplike gemeenskapsontwikkeling en -opleiding, die volhoubare wyse is waarop gemeenskappe in krisisse kan oorleef.

Navorsing

Solidariteit Helpende Hand Navorsing dra die verantwoordelikheid om tot voordeel van die samelewing op te tree en d.m.v. navorsingsresultate die doelwitte van die organisasie te bevorder en volhoubare oplossings vir maatskaplike kwessies in gemeenskappe te vind.

Opleiding

Helpende Hand vat hande met verskillende netwerkvennote ook om opleidingsgeleenthede vir ons belangegroepe moontlik te maak.

Werk en Welstand

Die Orania Werk en Welstand-kantoor is die eerste van sy soort. Hierdie kantoor is deur Solidariteit en Solidariteit Helpende Hand in Orania geopen, om die werk- en welstandbehoeftes van werknemers en werkgewers aan te spreek.

Inligtingstukke & Publikasies

Solidariteit Helpende Hand het bewys dat die skep van strukture en maatskaplike gemeenskapsontwikkeling en -opleiding, die volhoubare wyse is waarop gemeenskappe in krisisse kan oorleef.

Kontak ons

Solidariteit Helpende Hand het bewys dat die skep van strukture en maatskaplike gemeenskapsontwikkeling en -opleiding, die volhoubare wyse is waarop gemeenskappe in krisisse kan oorleef.