OHSH Boekie bestellings


Bankbesonderhede vir betaling:

Bankbesonderhede:

Bank: FNB
Rekeningnommer: 62 331 445 503
Tak: Centurion (takkode: 250 655)
Verwysing: Naam en Van_OHSYboekie
Swift-kode: FIRN ZA JJ

Betaal via EFT en stuur jou naam en van en bewyse van betaling aan [email protected]