VAKANTE POSTE

Streeksorganiseerder: Noordwes-streek

Solidariteit Helpende Hand het ʼn vakature vir ʼn streeksorganiseerder wat vir die Noordwes-streek verantwoordelik sal wees. Die geskikte kandidaat moet in Noordwes woonagtig wees. (Brits, Rustenburg en Hartbeespoortdam is hierby uitgesluit – hulle val onder die Platinum-streek.)

Solidariteit Helpende Hand het ʼn vakature vir ʼn streeksorganiseerder wat vir die Noordwes-streek verantwoordelik sal wees. Die geskikte kandidaat moet in Noordwes woonagtig wees. (Brits, Rustenburg en Hartbeespoortdam is hierby uitgesluit – hulle val onder die Platinum-streek.)

Die geskikte kandidaat moet oor ʼn toepaslike kwalifikasie en twee tot drie jaar se ondervinding van projek- en/of gemeenskapsbestuur beskik.

Die volgende vaardighede sal tot die kandidaat se voordeel strek:

  • ʼn toepaslike tersiêre kwalifikasie
  • effektiewe interpersoonlike, kommunikasie- en konflikhanteringsvaardighede
  • die vermoë om goeie netwerkverhoudings te vestig en te handhaaf
  • goeie administratiewe- organiseringsvermoëns
  • goeie rekenaarvaardighede veral in die Microsoft Office-pakket

Die streeksorganiseerder sal verantwoordelik wees vir; die bewusmaking en uitbou van Solidariteit Helpende Hand se werksaamhede in die Noordwes-streek deur openbare optredes en fondsinsamelingsgeleenthede; die stig van takke en bestuur van vrywilligers; die skep van studiefondse; projekkoördinering; en ledewerwing.

Die geskikte kandidaat moet bereid wees om gereeld te reis en daarom is ʼn geldige rybewys en eie voertuig noodsaaklik, asook, indien die persoon ʼn gesin het, ʼn sterk ondersteuningsbasis.

Die geskikte  kandidaat sal ʼn analitiese, innoverende en energieke persoon wees, en moet verder oor die volgende eienskappe beskik:

  • motiveringsvermoëns,
  • uitsetgedrewenheid,
  • uitstekende menseverhoudinge
  • prioritiseringsvermoë
  • sterk leiereienskappe

 

Indien jy aan die profiel voldoen, klik hier om voor of op Vrydag 3 Junie  2022 aanlyn aansoek te doen.