VAKANTE POSTE

Ons Plek Derdepoort: Huiswerkonderwyser

Solidariteit Helpende Hand fokus op die groei en ontwikkeling van elke kind om sy of haar maksimum potensiaal te ontgin. Een van die inisiatiewe om hierdie doel te bereik, is Ons Plek Derdepoort waar leerders daagliks met huiswerk en ander take ondersteun word. Leerders wat van die naskoolsentrum gebruik maak, word verder ondersteun met opvoedkundige vakansieprogramme wat vir hulle ouderdom geskik is – ʼn hoogtepunt van ons jaarbeplanning. Hierdie leerders word ook daagliks van ʼn warm ete voorsien en kan in ʼn veilige ruimte speel.

Ons Plek Derdepoort in Pretoria is op soek na ʼn persoon wat op ʼn deeltydse basis ondersteuning met huiswerk kan bied.

Solidariteit Helpende Hand fokus op die groei en ontwikkeling van elke kind om sy of haar maksimum potensiaal te ontgin. Een van die inisiatiewe om hierdie doel te bereik, is Ons Plek Derdepoort waar leerders daagliks met huiswerk en ander take ondersteun word. Leerders wat van die naskoolsentrum gebruik maak, word verder ondersteun met opvoedkundige vakansieprogramme wat vir hulle ouderdom geskik is – ʼn hoogtepunt van ons jaarbeplanning. Hierdie leerders word ook daagliks van ʼn warm ete voorsien en kan in ʼn veilige ruimte speel.

Ons Plek Derdepoort in Pretoria is op soek na ʼn persoon wat op ʼn deeltydse basis ondersteuning met huiswerk kan bied.

 

Die volgende vaardighede en eienskappe sal dien as aanbeveling:

 • ’n liefde en aanvoeling vir kinders
 • die vermoë om onafhanklik te kan werk
 • uitstekende taal- en kommunikasievaardighede in Afrikaans
 • rekenaargeletterdheid

 

Besonderhede

Minimum vereiste: Matriek

Werksure: Maandag tot Donderdag 14:00-17:00

Plek: Ons Plek Derdepoort

Vergoeding: Volgens Helpende Hand-salarisskale


Indien jy in dié geleentheid belangstel, klik hier om voor of op Vrydag 26 Augustus 2022 aanlyn aansoek te doen.

Indien jy enige navrae het, kan jy gerus 012 111 8360 skakel.

Indien jy nie binne twee weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanneem dat jou aansoek nie suksesvol was nie en dat ʼn ander kandidaat vir die pos oorweeg is.

Helpende Hand: Senior rekenmeester

Solidariteit Helpende Hand het tans ʼn pos vir ʼn senior rekenmeester beskikbaar. Die pos is in Irene, Centurion gebaseer. Om te kwalifiseer, benodig jy ʼn voltooide BCom Honneurs-graad in rekeningkundige wetenskappe. Kennis van die volgende rekenaarprogramme is ook ʼn vereiste: Pastel, MS Excel en MS Word. Kandidate moet ten minste ʼn voltooide SAIPR/SAIGR-klerkskap hê. Kennis van niewingsgewende organisasies sal in kandidate se guns tel.

Solidariteit Helpende Hand het tans ʼn pos vir ʼn senior rekenmeester beskikbaar. Die pos is in Irene, Centurion gebaseer. Om te kwalifiseer, benodig jy ʼn voltooide BCom Honneurs-graad in rekeningkundige wetenskappe. Kennis van die volgende rekenaarprogramme is ook ʼn vereiste: Pastel, MS Excel en MS Word. Kandidate moet ten minste ʼn voltooide SAIPR/SAIGR-klerkskap hê. Kennis van niewingsgewende organisasies sal in kandidate se guns tel.

 

Die volgende eienskappe en vaardighede word verlang:

 • akkuraatheid
 • stiptelikheid
 • eerlikheid
 • rekeningkundige vaardighede
 • goeie organiseringsvaardighede
 • goeie kommunikasievaardighede
 • die vermoë om goeie menseverhoudinge te handhaaf
 • die vermoë om in ʼn span te werk
 • die vermoë om onder druk te werk
 • administratiewe vaardighede
 • tik- en rekenaarvaardighede

 

Pligte sluit onder meer die volgende in, maar is nie daartoe beperk nie:

 • teboekstelling van bankrekeninge en bankrekonsiliasies
 • betalings en rekonsiliasies van krediteure
 • bestuur van debiteure en invordering in samewerking met die betrokke afdelings
 • uitreiking van maandelikse fakture
 • bestuur van die vastebateregister
 • maandelikse joernale
 • intermaatskappytransaksies
 • voorbereiding van interim- en jaarlikse ouditlêers
 • ad hoc-projekte in die finansiële afdeling


Indien jy in dié geleentheid belangstel,
klik hier om voor of op Vrydag 26 Augustus 2022 aanlyn aansoek te doen.

Indien jy enige navrae het, kan jy gerus 012 111 8360 skakel.

Indien jy nie binne twee weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanneem dat jou aansoek nie suksesvol was nie en dat ʼn ander kandidaat vir die pos oorweeg is.

Helpende Hand Sake: Rekenmeester

Helpende Hand Sake het tans ’n pos vir ’n Rekenmeester beskikbaar. Dié pos is in Irene, Centurion gebaseer. Om te kwalifiseer, benodig jy ʼn BCom-graad in Rekeningkundige Wetenskappe met Finansiële Rekeningkunde III. ’n Honneursgraad in Rekeningkundige Wetenskappe, kennis en ervaring van besigheidsbelasting en BTW sal tot die kandidaat se voordeel strek. Verdere vereistes is: ’n voltooide klerkskap; kennis van die volgende rekenaarprogramme Pastel Evolution, MS Excel en MS Word; relevante werkservaring; en ʼn geldige rybewys.

Helpende Hand Sake het tans ’n pos vir ’n Rekenmeester beskikbaar. Dié pos is in Irene, Centurion gebaseer. Om te kwalifiseer, benodig jy ʼn BCom-graad in Rekeningkundige Wetenskappe met Finansiële Rekeningkunde III. ’n Honneursgraad in Rekeningkundige Wetenskappe, kennis en ervaring van besigheidsbelasting en BTW sal tot die kandidaat se voordeel strek. Verdere vereistes is: ’n voltooide klerkskap; kennis van die volgende rekenaarprogramme Pastel Evolution, MS Excel en MS Word; relevante werkservaring; en ʼn geldige rybewys.

 

Vaardighede wat verlang word, sluit in: akkuraatheid; stiptelikheid; eerlikheid; rekeningkundige vaardighede; goeie organisering- en kommunikasievaardighede; handhawing van goeie menseverhoudinge; vermoë om in ʼn span te kan werk; vermoë om onder druk te kan werk; administratiewe vaardighede; tik- en rekenaarvaardighede.

 

Pligte sluit onder meer in, maar is nie beperk tot: teboekstelling van bankrekeninge en bankrekonsiliasies; krediteurebetalings; rekonsiliasies; debiteurerekonsiliasies; kontantvloeiprojeksies; joernale; intermaatskappytransaksies; begrotings en voorbereiding van ouditlêers.

 

Indien jy in dié geleentheid belangstel klik hier om voor of op 5 Augustus 2022 aanlyn aansoek te doen.

Vir enige navrae skakel 012 111 8360.

Indien jy binne twee weke na die sluitingsdatum nie terugvoer ontvang nie, kan jy aanneem dat jou aansoek nie suksesvol was nie, en ʼn ander kandidaat vir die pos oorweeg is.

Helpende Hand: Junior Rekenmeester

Solidariteit Helpende Hand het tans ’n pos vir ’n junior rekenmeester beskikbaar. Die pos is in Irene, Centurion gebaseer. Om te kwalifiseer, benodig jy ʼn voltooide BCom-graad in Rekeningkundige Wetenskappe met Finansiële Rekeningkunde III. Verdere vereistes is kennis van die volgende rekenaarprogramme: Pastel Evolution 200, Caseware, MS Excel en MS Word. Die betrokke kandidaat moet ook ten minste drie jaar ervaring in ’n soortgelyke werksomgewing hê.

Solidariteit Helpende Hand het tans ’n pos vir ’n junior rekenmeester beskikbaar. Die pos is in Irene, Centurion gebaseer. Om te kwalifiseer, benodig jy ʼn voltooide BCom-graad in Rekeningkundige Wetenskappe met Finansiële Rekeningkunde III. Verdere vereistes is kennis van die volgende rekenaarprogramme: Pastel Evolution 200, Caseware, MS Excel en MS Word. Die betrokke kandidaat moet ook ten minste drie jaar ervaring in ’n soortgelyke werksomgewing hê.

Vaardighede wat verlang word, sluit in: akkuraatheid; stiptelikheid; eerlikheid; rekeningkundige vaardighede; goeie organiserings- en kommunikasievaardighede; handhawing van goeie menseverhoudinge; vermoë om in ʼn span te werk; vermoë om onder druk te werk; administratiewe vaardighede; tik- en rekenaarvaardighede.

Pligte sluit onder meer die volgende in maar is nie daartoe beperk nie:

 • Teboekstelling en rekonsiliasie van bankrekeninge
 • Betaling en rekonsiliasie van krediteure
 • Bestuur en invordering van debiteure in samewerking met die betrokke afdelings
 • Uitreik van maandelikse fakture
 • Bestuur van vaste bateregister
 • Maandelikse joernale
 • Intermaatskappytransaksies
 • Voorbereiding van interim- en jaarlikse ouditlêers
 • Ad hoc-projekte in die finansiële afdeling soos bepaal deur senior personeel

­­­­___________________________________________________________________

Indien jy in dié geleentheid belangstel klik hier om voor of op 5 Augustus 2022, aanlyn aansoek te doen.

Indien jy binne twee weke na die sluitingsdatum nie terugvoer ontvang nie, kan jy aanneem dat jou aansoek nie suksesvol was nie, en ʼn ander kandidaat vir die pos oorweeg is.

Helpende Hand Sake: Kasboekklerk

Helpende Hand Sake het tans ’n pos vir ’n kasboekklerk beskikbaar. Dié pos is in Irene, Centurion gebaseer. Om te kwalifiseer, benodig jy ’n kwalifikasie in boekhoukunde en ten minste drie jaar se kasboekondervinding. Verdere vereistes is ʼn geldige rybewys en kennis van die volgende rekenaarprogramme: Pastel Evolution, MS Excel en MS Word.

Helpende Hand Sake het tans ’n pos vir ’n kasboekklerk beskikbaar. Dié pos is in Irene, Centurion gebaseer. Om te kwalifiseer, benodig jy ’n kwalifikasie in boekhoukunde en ten minste drie jaar se kasboekondervinding. Verdere vereistes is ʼn geldige rybewys en kennis van die volgende rekenaarprogramme: Pastel Evolution, MS Excel en MS Word.

Die volgende eienskappe en vaardighede word verlang: akkuraatheid; stiptelikheid; eerlikheid; handhawing van goeie menseverhoudinge; vermoë om in ʼn span te werk; vermoë om onder druk te werk; rekeningkundige vaardighede; goeie organisering- en kommunikasievaardighede; administratiewe vaardighede; tik- en rekenaarvaardighede.

Pligte sluit onder meer die volgende in maar is nie daartoe beperk nie: alle kasboekfunksies van die organisasie, akkurate rekonsiliasie van bankrekeninge, prosessering van betalings, begrotings, en die voorbereiding van ouditlêers.

Indien jy in dié geleentheid belangstel, klik hier om voor of op 5 Augustus 2022, aanlyn aansoek te doen.

Indien jy enige navrae het, kan jy gerus 012 111 8360 skakel.

Indien jy nie binne twee weke na die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie,
kan jy aanvaar dat jou aansoek nie suksesvol was nie
.

Helpende Hand: Ons Plek Kempton Park – Huiswerkonderwyser

Die Ons Plek Kempton Park is op soek na ʼn persoon wat op ʼn deeltydse basis ondersteuning met huiswerk kan bied.

Die volgende vaardighede en eienskappe dien as aanbeveling:

 • ’n liefde en aanvoeling vir kinders
 • die vermoë om onafhanklik te kan werk
 • uitstekende taal- en kommunikasievaardighede in Afrikaans
 • rekenaargeletterdheid

Solidariteit Helpende Hand fokus op die groei en die ontwikkeling van elke kind om sy of haar maksimum potensiaal te ontgin. Een van dié inisiatiewe is die Ons Plek Kempton Park waar leerders daagliks met huiswerk en ander take ondersteun word. Leerders wat van die naskoolsentrum gebruik maak, word verder met vakansieprogramme wat opvoedkundige en ouderdomsgeskik is ondersteun – ʼn hoogtepunt van ons jaarbeplanning. Hierdie leerders word ook daagliks van ʼn warm ete voorsien, en kan in ʼn veilige ruimte speel.

Die Ons Plek Kempton Park is op soek na ʼn persoon wat op ʼn deeltydse basis ondersteuning met huiswerk kan bied.

Die volgende vaardighede en eienskappe dien as aanbeveling:

 • ’n liefde en aanvoeling vir kinders
 • die vermoë om onafhanklik te kan werk
 • uitstekende taal- en kommunikasievaardighede in Afrikaans
 • rekenaargeletterdheid

Besonderhede:

Minimum vereiste:      Matriek

Werksure:                   Maandae tot Vrydae vanaf 13:00 - 17:30

Plek:                            Ons Plek Kempton Park

Vergoeding:                Volgens Helpende Hand-salarisskale

 

Indien jy aan die profiel voldoen, klik hier om voor of op 12 Augustus 2022 aanlyn aansoek te doen.

Vir enige navrae skakel 012 111 8113.

Helpende Hand: Ons Plek Kempton Park – Algemene assistent

Solidariteit Helpende Hand Ons Plek Kempton Park het tans ’n pos vir ’n algemene assistent beskikbaar.

Solidariteit Helpende Hand fokus daarop om Afrikaner-armoede, deur verskeie inisiatiewe te verlig, te voorkom en te verbreek. Een van dié inisiatiewe is Ons Plek Kempton Park. Dié sentrum verskaf daagliks aan leerders, tussen die ouderdom van 3 en 18 jaar, ʼn veilige hawe in die Kempton Park-omgewing. Die sentrum beskik oor ʼn voorskoolse afdeling en naskoolsorg.

Solidariteit Helpende Hand Ons Plek Kempton Park het tans ’n pos vir ’n algemene assistent beskikbaar.

Solidariteit Helpende Hand fokus daarop om Afrikaner-armoede, deur verskeie inisiatiewe te verlig, te voorkom en te verbreek. Een van dié inisiatiewe is Ons Plek Kempton Park. Dié sentrum verskaf daagliks aan leerders, tussen die ouderdom van 3 maande en 18 jaar, ʼn veilige hawe in die Kempton Park-omgewing. Die sentrum beskik oor ʼn voorskoolse afdeling en naskoolsorg.

Die volgende vaardighede en eienskappe dien as aanbeveling:

 • ’n liefde en aanvoeling vir kinders
 • vermoë om onafhanklik te kan werk
 • uitstekende taal- en kommunikasievaardighede, hoofsaaklik in Afrikaans

Pligte en verantwoordelikhede:

 • algemene skoonmaak, (soos nodig)
 • bystand en hulp met algemene take (soos versoek)
 • voorbereiding van maaltye
 • handhaaf netjiese voorkoms van die klasse en sentrum

Begrip, geduld en liefde vir kinders is noodsaaklik vir dié pos. Vorige ervaring met kinders sal tot die kandidaat se voordeel wees.

Die algemene assistent sal direk aan die sentrumbestuurder rapporteer.

Indien jy aan die profiel voldoen klik hier om voor of op 5 Augustus 2022 aanlyn aansoek te doen.

Vir enige navrae skakel 012 811 1113.

Helpende Hand: Ons Plek Kempton Park – Kleuterskoolonderwyser (middagpos)

Die Ons Plek Kempton Park is op soek na ʼn persoon wat op ʼn deeltydse basis ondersteuning met huiswerk kan bied.

Die volgende vaardighede en eienskappe dien as aanbeveling:

 • ’n liefde en aanvoeling vir kinders
 • die vermoë om onafhanklik te kan werk
 • uitstekende taal- en kommunikasievaardighede in Afrikaans
 • rekenaargeletterdheid

Solidariteit Helpende Hand fokus daarop om Afrikaner-armoede deur verskeie inisiatiewe te verlig, te voorkom en te verbreek. Een van dié inisiatiewe is Ons Plek Kempton Park. Dié sentrum verskaf daagliks aan leerders, tussen die ouderdom van 3 maande en 18 jaar, ʼn veilige hawe in die Kempton Park-omgewing. Die sentrum beskik oor ʼn voorskoolse afdeling en naskoolsorg wat opvoedkundige vakansieprogramme, asook ʼn kurrikulum- gebaseerde  program vir al ons kleuters aanbied.

Die Ons Plek Kempton Park is op soek na ʼn Kleuterskoolonderwyser.

Die volgende vaardighede en eienskappe dien as aanbeveling:

 • ’n liefde en aanvoeling vir kinders
 • vermoë om onafhanklik te kan werk
 • uitstekende taal- en kommunikasievaardighede in Afrikaans

Pligte en verantwoordelikhede:

 • Die toesig en veilige versorging van kleuters.
 • Bystand en hulp met algemene take.

Indien jy: ʼn voorliefde vir kinders het; geduldig en vriendelik is; matriek en ʼn ECD-vlak 4-kwalifikasie het nooi ons jou uit om vir hierdie pos aansoek te doen.

Besonderhede:

Werksure:    Maandae tot Vrydae vanaf 13:00 - 17:30

Plek: Ons Plek Kempton Park

Vergoeding: Volgens Helpende Hand-salarisskale

 

Indien jy aan dié profiel voldoen klik hier om voor of op 12 Augustus 2022 aanlyn aansoek te doen.

Kontak 012 811 1113 indien jy enige navrae het.

Indien jy nie binne twee weke ná die sluitingsdatum terugvoer ontvang nie, kan jy aanvaar dat ander kandidate vir die pos oorweeg is.

Helpende Hand: Kliëntediensbeampte: Wes-Kaap

Solidariteit Helpende Hand het tans ʼn voltydse pos (voldag) vir ʼn kliëntediensbeampte in die gemeenskapsontwikkelingafdeling beskikbaar. Die pos is in die Wes-Kaap gebaseer. Die geskikte kandidaat moet in die Helderberg-omgewing woonagtig wees. Om vir hierdie pos te kwalifiseer, moet die kandidaat oor ʼn toepaslike kwalifikasie in administrasie beskik, met ten minste twee jaar ervaring in ʼn administratiewe rol. ’n Kwalifikasie in kliëntediens en projekbestuur sal in die kandidaat se guns tel.

Solidariteit Helpende Hand het tans ʼn voltydse pos (voldag) vir ʼn kliëntediensbeampte in die gemeenskapsontwikkelingafdeling beskikbaar. Die pos is in die Wes-Kaap gebaseer. Die geskikte kandidaat moet in die Helderberg-omgewing woonagtig wees. Om vir hierdie pos te kwalifiseer, moet die kandidaat oor ʼn toepaslike kwalifikasie in administrasie beskik, met ten minste twee jaar ervaring in ʼn administratiewe rol. ’n Kwalifikasie in kliëntediens en projekbestuur sal in die kandidaat se guns tel.

Die pos behels onder meer dat die kandidaat verantwoordelik sal wees vir die:

 • algemene administrasie en ondersteuning van die streeksorganiseerder (Wes-Kaap);
 • hantering en verwysing van algemene navrae;
 • stoor van data/inligting, soos deur die Popi-wet voorgeskryf;
 • koördinering en skakeling met interne rolspelers;
 • tref van reis- en verblyfreëlings (bereid om soms te reis en oor te slaap);
 • sosialemediaplatforms;
 • koördinering van projekte vanuit die Wes-Kaap-streek;
 • reël van betalings;
 • skedulering van aanlyn Zoom- en Teams-vergaderings;
 • bywerk van maandverslae;
 • saamstel en bywerk van databasis;
 • inskakeling by die plaaslike Helpende Hand-tak; en
 • deelname aan tak- en streekprojekte.

Die ideale kandidaat moet oor die volgende vaardighede en eienskappe beskik:

 • uitstekende taal- en kommunikasievaardighede, hoofsaaklik in Afrikaans;
 • uitstekende administratiewe vaardighede;
 • analitiese denke;
 • uitstekende rekenaarvaardighede;
 • die vermoë om onafhanklik en in ’n span te kan werk;
 • goeie interpersoonlike vaardighede; en
 • uitstekende vaardighede in die Microsoft Office-pakket.


Indien jy aan die profiel voldoen, klik hier om aanlyn aansoek te doen, voor of op Vrydag, 12 Augustus 2022.

Ons Plek Suidkus – Kleuterskoolonderwyser Port Shepstone

Solidariteit Helpende Hand het tans ʼn pos beskikbaar vir ʼn Afrikaanssprekende, Christelike,

gekwalifiseerde kleuterskoolonderwyseres wat aan die Suidkus woonagtig is.

Solidariteit Helpende Hand het tans ʼn pos beskikbaar vir ʼn Afrikaanssprekende, Christelike,

gekwalifiseerde kleuterskoolonderwyseres wat aan die Suidkus woonagtig is.

 

Minimumvereistes en aanbevelings sluit in:

 • ʼn toepaslike graad of vroee kinderontwikkeling (ECD) vlak 5;
 • bereidwilligheid om by na-uurse aktiwiteite in te skakel;
 • ʼn geldige rybewys; en
 • toepaslike ondervinding dien as ʼn

 

Werksbesonderhede en vergoeding:

 • Die pos is ʼn voldagpos van Maandae tot Vrydae.
 • Die suksesvolle kandidaat sal by die Ons Plek Suidkus (Port Shepstone) werksaam wees.
 • Vergoeding sal volgens Helpende Hand se salarisskale bereken word.

 

 

 Die volgende vaardighede en eienskappe dien as aanbeveling:

 • ’n liefde en aanvoeling vir kinders
 • vermoë om onafhanklik te kan werk
 • uitstekende taal- en kommunikasievaardighede, hoofsaaklik in Afrikaans

 

 

Indien jy aan die profiel voldoen, klik hier om aanlyn aansoek te doen voor of op 26 Augustus 2022.

Jy kan ons ook kontak op 012 111 8113 indien jy enige navrae het.

 

Indien jy binne twee na die sluitings datum vir aansoeke geen terugvoer ontvang het nie, kan jy aanvaar dat jou aansoek onsuksesvol was en dat ‘n ander kanidaat vir die pos oorweeg is.