Vroue – Die baby boomers

Vroue uit verskillende generasies

Die baby boomers

Die baby boomers is tussen 1946 en 1964 gebore. Die naam van hierdie generasie verwys na die hoë geboortesyfer na die Tweede Wêreldoorlog. Die baby boomers het baie sosiale veranderinge beleef, insluitend die opkoms van die vroueregtebeweging. Baie vroue het buite die huis begin werk en deelgeneem aan ander aktiwiteite as die tradisionele gesinsrolle.

Vroue uit dié generasie het dikwels die volgende sterkpunte:

  • Sterk gesinswaardes
  • ‘n Sterk strewe na onafhanklikheid en selfstandigheid
  • Veerkragtigheid in tye van veranderinge
  • ‘n Sterk fokus op hul eie opvoeding, opleiding en ‘n plek in die arbeidsmark

Dié vroue is sterk aktiviste wat vroueregte bevorder en met ander vroue saamwerk om sosiale verandering te bewerkstellig.

Die skrywer Marita van der Vyver is ‘n baby boomer. Haar boeke is internasionaal bekend en sy het verskeie toekennings daarvoor ontvang. Sy skryf dikwels oor vrouwees.

Maar my hart se punt bly maar fiksie. Om stories te vertel. Ons almal leef stories; ons het elkeen ‘n storie in ons.

Marita van der Vyver