Vroue – Die millenniërs

Vroue uit verskillende generasies

Die millenniërs

Die millenniërs is tussen 1981 en 1996 gebore. Hulle het die vinnige opkoms van tegnologie beleef en het oor die algemeen ‘n beter opvoeding as vroeëre geslagte en beter toegang tot inligting. Millenniërs bevraagteken dikwels die tradisionele rolverdeling van vroue en mans in die samelewing en die werkplek.

Vroue uit dié generasie het dikwels die volgende sterkpunte:

  • Sterk tegnologiese vaardighede
  • Sterk toewyding aan hul professionele ontwikkeling
  • Veerkragtigheid in ekonomiese uitdagings
  • Innoverende denke en entrepreneursvaardighede

Dié vroue is dikwels betrokke by aktivisme in hul strewe na geslagsgelykheid, maar hulle het ook ‘n sterk behoefte aan samehorigheid en sosiale verhoudings en benadruk daarom die belangrikheid van ‘n balans tussen hulle werk en persoonlike lewe.

Die skoonheidskoningin Demi-Leigh Tebow, is ‘n millenniër wat vroue wêreldwyd inspireer om in hulself te glo. Sy bemagtig vroue met haar sterk geloof.

I realized that women that stand together and take hands can be unbreakable.

Demi-Leigh Tebow